Goede doel 2014

HOOGLAND – Lions Club Hoogland zet zich actief in voor mensen die het minder makkelijk hebben in de huidige maatschappij. Het ondersteunen van het Jeugdsportfonds is voor de Lions aanleiding om in 2014 de handen weer flink uit de mouwen te steken. Zo is op zondag 25 mei voor de tweede keer de Lions Highland Rally georganiseerd. De toertocht startte ’s ochtends vanaf het Golden Tulip Hotel – Ampt van Nijkerk richting midden Nederland met als eindbestemming Hoogland met een afsluitende barbecue.

De opbrengst van de Rally, 4.000 euro, werd op 28 augustus door Frank Mekel (links op foto) en Ben Heimensen (rechts op foto) overhandigd aan Henk Folkers (midden op foto) van het Jeugdsportfonds. Hiervan kunnen ongeveer twintig kinderen in Amersfoort en Hoogland een heel jaar lang sporten.
De Highland Rally is onderdeel van een reeks activiteiten van de Lions waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Amersfoortse afdeling van het Jeugdsportfonds Nederland. Het uiteindelijke doel van de fondsenwervingen is dat alle kinderen in Hoogland en Amersfoort kunnen sporten.

Lions Club Hoogland
De Lions Club Hoogland bestaat ruim dertig jaar en telt 38 leden die zich inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in de huidige maatschappij. Met verschillende projecten en acties en door gebruik te maken van de individuele netwerken van de Lionsleden, wordt steun gezocht voor goede doelen in de vorm van geld of in natura. Meer informatie: www.lions-hoogland.nl.

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om kinderen en jongeren (van 6 tot 16 jaar) van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch te kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds doet dat door de contributie van de sportvereniging voor zijn rekening te nemen, inclusief eventueel benodigd sportmateriaal. Het maximaal beschikbare bedrag per jaar per kind of jongere is ongeveer 225 euro. Het bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of vereniging. Zo’n 21 procent van de kinderen heeft volgens het fonds niet de mogelijkheid om te kunnen sporten. Terwijl door sporten kinderen in contact met andere kinderen en zo spelenderwijs leren. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst. Meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl.