Goede doel 2015

De derde Highland Rally in 2015 wordt georganiseerd voor twee goede doelen, namelijk Jeugdsportfonds en Andre Kuipers Stichting. Na afloop van de rally maakt Lions Club Hoogland wat de opbrengst is waarmee de doelen gesteund worden.

Jeugdsportfondslogo-2

SPORTKANSEN VOOR KINDEREN
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Waarom Jeugdsportfonds nodig is

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien 423.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum (dat is 1 op 9 kinderen). Ca. 150.000 kinderen uit deze groep participeren helemaal niet. Omdat in deze gezinnen sporten niet bovenaan het lijstje staat bij het verdelen van het inkomende geld, lopen hun kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Terwijl sporten juist een heerlijke manier is om je energie kwijt te raken. En door te sporten kan een kind zich ontwikkelen op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin waarin het kind leeft. 

Sporten is gezond

JeugdsportfondsMet sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland. Bekijk hier ook het filmpje van Bert van Marwijk. 

Alle kinderen moeten kunnen sporten. www.jeugdsportfonds.nl

Andre Kuipers StichtingAndre_Kuipers_Stichting-2

‘De stichting heeft als doel de financiële ondersteuning van goede doelen en organisaties die een algemeen maatschappelijk belang nastreven en verrichten van handelingen, die in de ruimste zin ter verwezenlijking van het doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’ www.andrekuipersstichting.nl

GOEDE DOELEN Andre Kuipers Stichting

EMMA KINDERZIEKENHUIS

Het Emma Kinderziekenhuis AMC is het kinderziekenhuis van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven. Veel patiënten zijn afkomstig uit alle delen van het land. Om kinderen zich zo veel mogelijk thuis te laten voelen en om zich te blijven ontwikkelen (school, sociaal) vindt momenteel een grootscheepse verbouwing plaats.

STICHTING HOOGVLIEGERS

Stichting Hoogvliegers

De doelstelling van Stichting Hoogvliegers is zieke en gehandicapte kinderen (6 t/m 16 jaar) zelf te laten vliegen. In de afgelopen vier jaren vlogen er meer dan 4.500 kinderen. De stichting vliegt het hele jaar door, vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor ter beschikking. Het resultaat is een geweldig avontuur, met als hoogtepunt een vlucht van 30 tot 45 minuten. Vaak kan ook een ouder, broertje, zusje of begeleider mee. Wanneer de omstandigheden het toelaten zal het kind zelf het vliegtuig besturen en is voor één dag niet ziek, maar piloot!

WE FOUNDATION

We Foundation

MPS VI is een zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Het is een van de vele stofwisselingsziekten die veel bedreigender blijken te zijn voor kinderen dan velen van ons ooit hadden kunnen vermoeden. Per jaar worden er zo’n 400 kinderen gediagnosticeerd met een vorm van kanker waarvan gelukkig 75% geneest. Per jaar worden er ongeveer 800 kinderen gediagnosticeerd met een stofwisselingsziekte waarvan 70% overlijdt. Er wordt vrijwel geen onderzoek gedaan naar MPS VI. De WE Foundation zet zich in om meer onderzoek mogelijk te maken.

WERELD NATUUR FONDS

Wereld Natuur Fonds

Het WNF staat voor bescherming van biodiversiteit op aarde. Het WNF doet dit door belangrijke leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen. Het is belangrijk de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten.